Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Gminy Niedźwiada opracowuje Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Będą one sukcesywnie zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie można pobrać w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy.

Urząd Gminy jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.