Przedszkole

Szkoa

Zaprzyjanione szkoy

Blog SKO

Kapital Ludzki

kp

euefs p-kolor

O szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 18 maja 2012 16:42

Szkoa w Paecznicy posiada sze odddziaw i klas przedszkoln. Oglna liczba uczniw - 107. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli. Dyrektorem szkoy jest Stanisaw Jednous. Szkoa posiada dwa boiska sportowe.

W szkole dziaa stowka szkolna, biblioteka, sklepik uczniowski, SKO, posiadamy pikn pracowni komputerow z dostpem do Internetu oraz bogaty zestaw programw komputerowych. W szkole dziaa Uczniowski Klub Sportowy wyposaony w sprzt sportowy. Uczniowie naszej szkoy mog poszczyci si duymi osigniciami sportowymi: w tenisie stoowym i pice nonej w gminie, powiecie, wojewdztwie a nawet w Polsce. Potwierdzeniem tego s puchary, ktre s umieszczone w gablocie na korytarzu szkolnym.

Wszyscy uczniowie objci s obowizkiem nauczania jzyka angielskiego, a zajcia z informatyki wprowadzone s od III klasy, prowadzone s rwnie zajcia z gimnastyki korekcyjnej i zajcia z wyrwnania wiedzy. Szkoa organizuje rne uroczystoci i imprezy szkolne wsplnie z Rad Pedagogiczn i Rodzicami, tj. "Spotkanie opatkowe", Dzie Babci i Dziadka, Zabawa Choinkowa, Dzie Samorzdnoci i wiele innych. Zapraszamy do obejrzenia fotografii z Zabawy Choinkowej, ktra odbya si 26 stycznia tego roku.

HISTORIA

Paecznica - maa wioska pooona po prawej stronie Wieprza, przy trasie z Lubartowa do Parczewa, zwizana od pocztkw XVI wieku z histori Lubartowa i jego okolic. Dopiero w 1860 r. Paecznica zostaa odczona od dbr lubartowskich. Wtedy wanie Bank Polski sprzeda majtek Wadysawowi Chromiskiemu, ktry zbudowa w Paecznicy drewniany dwr. Po jego mierci w 1891 r. niewielki, lecz dobrze utrzymany majtek odziedziczyli Kazimierz, Jzef i Stanisaw Chromiscy, synowie Wadysawa i Anny. Po spaceniu braci Kazimierz sta si wacicielem majtku i gospodarowa tu a do 1937 r.

Kazimierz Chromiski w 1893 r. rozbudowa dwr i zaoy niewielki park. Dwr w Paecznicy by drewniany, konstrukcji zrbowej, oszalowany, na ceglanej podmurwce, mia dekoracje typu laubzegowego. Od frontu dworu sta jeden ganek i dwa od strony ogrodu. Dwutraktowe obszerne wntrze miecio liczne pomieszczenia wacicieli, rzdcy i suby. Jak wynika z opisw ludzi pamitajcych dawny zesp dworski z okresu przedwojennego, do dworu prowadzia aleja lipowa biegnca od szosy Lubartw-Parczew, a nastpnie alejka, ktra wioda wok owalnego gazonu na podjazd. Cz gospodarcza zespou dworskiego leaa po drugiej stronie drogi, w czci wschodniej.

Po reformie rolnej w 1944 r. dwr by uytkowany przez gmin, posterunek milicji, szko, a na pocztku lat siedemdziesitych zosta sprzedany na rozbirk. Do roku 1984 uczniowie uczyli si w kilku budynkach oddalonych od siebie.

Sytuacja zmienia si od 1984 r. Kiedy to zostaa otwarta nowa pikna szkoa, a w 1998r. otrzymalimy jeszcze sal gimnastyczn z penym zapleczem sportowym i socjalnym. Do 1999r. szkoa nasza bya szko omioklasow. W 1999 r. Reforma Owiaty zmienia struktur szk - szkoa omioklasowa zostaa przeksztacona w szecioklasow

 

Sondy

Licznik odwiedzin

Użytkowników : 3
Artykułów : 97
Zakładki : 27
Odsłon : 74095

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości