Przedszkole

Szkoa

Zaprzyjanione szkoy

Blog SKO

Kapital Ludzki

kp

euefs p-kolor

Historia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 18 maja 2012 16:49

W poowie XV wieku obok Szczekarkowa powstaa nowa wie Wola Szczekarkowa.
Przypuszcza si, e wie w XV wieku bya wasnoci krlewsk zastawian prywatnym osobom wrd nich Grotowi z Drzewcy. Wie wymieniana jest w 1496 roku i 1501 jako Paleczycza.. Po mierci Grota wie staje si czci oprawy wdowiej ony Grota. Po jej mierci wie przej brat Grota Mikoaj z Ostrowa.
Kolejne wzmianki z pierwszej poowy XVI wieku mwi o wsi Wolya Szeczarkowa lub Paleczynycz. Wskazuje to na powizania przy powstaniu tej wsi z pobliskim Szczekarkowem. Wie zwizana bya z dobrami rodowymi Firlejw ( Wadysaw okietek nada w 1317 roku Dzierkowi i Ostaszy, protoplastom rodu Firlejw dobra Syrniki w okolicach dzisiejszego Lubartowa). W 1557 podczas podziau dbr Firlejw najstarszy syn Jana Firleja, Mikoaj otrzyma t wie.
Paecznica w 1623 roku jak wikszo wsi okolicznych naley do wojewody woyskiego Janusza Zasawskiego. Wie liczya tylko dwa osiade any ziemi. Po Zasawskch wie bya wasnoci Winiowieckich, Lubomirskich a w XVIII wieku Sanguszkw.
W 1827 roku Paecznica liczya 39 domw z 206 mieszkacami. Folwark nalea do dbr lubartowskich
W 1839 dobra lubartowskie w tym Paecznica staa si wasnoci Henryka ubieskiego wiceprezesa Banku Polskiego. Kilka lat pniej dobra przeszy na wasno Banku Polskiego. Nastpnie Bank sprzeda te dobra Stanisawowi Mycielskiemu w 1859 roku. Mycielski rok pniej sprzeda folwark Wadysawowi Chromiskiemu, ktry zbudowa w Paecznicy drewniany dwr. W 1881 roku folwark zosta w wikszoci rozparcelowany midzy okolicznych chopw. Wie Paecznica w 1881 roku liczya 49 gospodarzy na 1215 morgach ziemi. Po mierci Wadzsawa Chromiskiego w 1891 r. niewielki, lecz dobrze utrzymany majtek odziedziczyli Kazimierz, Jzef i Stanisaw Chromiscy, synowie Wadysawa i Anny. Po spaceniu braci Kazimierz sta si wacicielem majtku i gospodarowa tu a do 1937 r.

Kazimierz Chromiski w 1893 r. rozbudowa dwr i zaoy niewielki park. Dwr w Paecznicy by drewniany, konstrukcji zrbowej, oszalowany, na ceglanej podmurwce, mia dekoracje typu laubzegowego. Od frontu dworu sta jeden ganek i dwa od strony ogrodu. Dwutraktowe obszerne wntrze miecio liczne pomieszczenia wacicieli, rzdcy i suby. Jak wynika z opisw ludzi pamitajcych dawny zesp dworski z okresu przedwojennego, do dworu prowadzia aleja lipowa biegnca od szosy Lubartw-Parczew, a nastpnie alejka, ktra wioda wok owalnego gazonu na podjazd. Cz gospodarcza zespou dworskiego leaa po drugiej stronie drogi, w czci wschodniej. W 1930 roku folwark liczy 680 hektarw ziemi.

Po reformie rolnej w 1944 r. dwr by uytkowany przez gmin, posterunek milicji, szko, a na pocztku lat siedemdziesitych zosta sprzedany na rozbirk.

 


Sondy

Licznik odwiedzin

Użytkowników : 3
Artykułów : 97
Zakładki : 27
Odsłon : 69282

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości