Drukuj
Wpisany przez   
piÄ…tek, 15 maja 2015 14:54

 

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 I. Przedmiotem zamówienia jest: ?Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy, Pałecznica 81, 21 ? 104 NiedĽwiada?.

 II. Zakres dokumentacji obejmuje:

 1. Wykonanie dokumentacji rozbudowy szkoły wraz ze zmian± pokrycia dachowego oraz montażu

 instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej wraz z branżami CO, Wod-kan, .

 2.Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie zadania (wersja elektroniczna

 umożliwiaj±ca import do programu Norma Pro + papierowa)

 3. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pełna tre¶c zapytania

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i koncepcja rozbudowy