Skip to main content
Zdjęcie Szkoły Podstawowej w Pałecznicy

Dzień Patrona

W czwartek 9 listopada 2023 roku obchodziliśmy Dzień Patrona. Jednocześnie świętowaliśmy 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozpoczęliśmy od wspólnego przemarszu całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości do kaplicy, gdzie wzięliśmy udział we mszy świętej.

            W szkole uroczysta akademia rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły oraz Sztandarów szkół podstawowych z Kamionki i Nowodworu, które także noszą imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, Emilia Kowalska, która przywitała przybyłych gości: Wójta Gminy Niedźwiada Marka Kubika, Przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Wiącka, Zastępcę Wójta, Panią Sekretarz Małgorzatę Jaksim, Księdza Kanonika Andrzeja Juźko, Panią Ariadnę Ewę Zalewską – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, Panią Krystynę Dziedzic, Panią Dorotę Samulak – Sołtys wsi Pałecznica, Panią Katarzynę Pszczołę – Przewodniczącą Rady Rodziców, przedstawicieli Rady Rodziców, Dyrektorów szkół podstawowych w Kamionce, Nowodworze, Nasutowie, Dyrektorów szkół podstawowych w Gminie Niedźwiada oraz Grono Pedagogiczne, Pracowników Szkoły, Uczniów i Przedszkolaków.

Część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas IV-VII, dotyczyła Patrona naszej szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Święta Niepodległości. Uczniowie przybliżyli postać Patrona, cytowali jego słowa, pokazywali, jak wielki wpływ na naszych przodków miały zabory, recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz hymn szkoły. Wspaniałą oprawę uroczystości dopełniały: dekoracja w barwach narodowych, noszone przez wszystkich kotyliony a także flagi przyniesione przez dzieci z oddziałów przedszkolnych.

            Na zakończenie ogłoszono wyniki X gminnego konkursu literackiego i plastycznego. Wręczono dyplomy i nagrody. Wszystkie prace odnosiły się do słów naszego Patrona: „Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było”.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za włączenie się
w przygotowania tak ważnej dla nas uroczystości.

Joanna Baran

Skip to content